Skip to main content

En fleksibel jobbhverdag der man kan styre oppdragsmengde selv

WRK Bemanning er stolte over våre ansatte, og ønsker at de skal trives i jobben. Å jobbe gjennom WRK Bemanning innebærer mange fordeler, og kan gi deg ypperlige muligheter for en fleksibel arbeidshverdag, der en kan styre arbeidshverdagen selv.

Vi var nysgjerrige på å høre mer om hvilke erfaringer en kan få gjennom oss, og spurte derfor en av våre fantastiske medarbeidere, Kristin, om hun kunne fortelle litt om egne opplevelser i WRK Bemanning. Hun er faglært barnevernspedagog, med lang erfaring som miljøterapeut innenfor helse- og sosialfeltet.

Kristin har vært en del av oss siden oppstarten, og forteller følgende:

Jeg har vært i WRK siden 2017 og har meget positive erfaringer. Det at ledelsen selv har «vært på gulvet» og vet hva det vil si å jobbe i felt, er en av de største fordelene. Da snakker vi samme språk, og jeg opplever å ha blitt sett og hørt fra dag én. Min kontaktperson André er aldri mer enn en telefon unna, og har vist meget stor grad av tilgjengelighet alle de årene vi har samarbeidet.

God kommunikasjon, tilgjengelighet, faglig tyngde både når det gjelder sosialt arbeid og ledelse, er med på at jeg har stor tillit til WRK.

Personlig liker jeg fleksibiliteten man får ved å være tilknyttet WRK. Jeg har mange års erfaring som miljøterapeut og liker nye utfordringer. Det får jeg ved å kunne jobbe ved ulike avdelinger, og for min del gjør det jobben enda mer spennende. Det å møte nye ungdommer og nye kollegaer og bli kjent med hvordan det jobbes ved de ulike avdelingene, har bidratt til at jeg har et våkent blikk og er til stede både faglig og menneskelig på jobb.

Jeg har alltid opplevd at det er god kommunikasjon, både når det gjelder å ta opp utfordringer man møter på ute på avdelinger, og etiske dilemmaer man kan møte på jobb. Jeg har ved flere anledninger diskutert det jeg møter på når jeg er ute og jobber, og har alltid blitt lyttet til og møtt på en god måte. Uten unntak. Det bidrar til at terskelen for å ta opp faglige spørsmål er lav, og at det utelukkende er positivt når man opplever å bli hørt.

Kort vei fra ledelsen til «oss på gulvet», og stor grad av forståelse begge veier, er mye av grunnen til at jeg ønsker å fortsette å jobbe for WRK.

Har du noen tips og råd til andre som vurderer å jobbe hos oss?

Ønsker du en fleksibel jobbhverdag der man kan styre oppdragsmengde selv, er WRK et ypperlig alternativ. Ikke vær redd for å prøve! WRK er meget dyktige på å plassere riktig mann/kvinne til «riktig» avdeling. Hvis man av ulike årsaker ønsker å bytte avdeling er det bare å si ifra. WRK er meget gode på å «se» den enkelte arbeidstaker, og det er lett å føle seg ivaretatt.

Lykke til!