Skip to main content

En rekrutteringsvei til spennende jobber hos attraktive arbeidsgivere

Ved å jobbe gjennom WRK Bemanning vil du få mulighet til å opparbeide den arbeidserfaringen og kunnskapen du trenger om yrket du skal jobbe i, samtidig som du utvider nettverket ditt. Som nyutdannet barnevernspedagog startet 22 år gamle Silje å jobbe hos oss, der hun påtok seg oppdrag på barnevernsinstitusjon. Det har siden ført til 100% ansettelse og nye muligheter.

Dette forteller hun om sine erfaringer ved å jobbe gjennom oss:

Jeg ble ferdig utdannet barnevernspedagog i en alder av 21. Siste semester i studiet søkte jeg på mange ulike jobber innenfor Bufetat, barneskoler, ungdomskoler og andre instanser. Jeg fikk mange tilbakemeldinger om at jeg var for ung, og at jeg trengte mer erfaring. En dag så jeg en annonse av WRK Bemanning og jeg ringte de med engang. Etter en hyggelig samtale og et faglig kurs, tok det ikke lang tid før jeg ble ansatt i bemanningsbyrået.

Mine erfaringer med WRK Bemanning er at det er et seriøst firma med gode muligheter til faglig utvikling og kompetanse.

Jeg opplever at lederne og systemet er ordentlige og troverdige. Å være ansatt i bemanningsbyrået ga meg mulighet til å styre arbeidshverdagen. Takket være WRK Bemanning fikk jeg utforske ulike typer avdelinger, både innenfor helse og omsorg og barnevern. Dette gjorde at jeg fant ut av hva slags type avdeling og tiltak som passer meg, og som jeg kan yte best av. Bemanningsbyrået gjorde at jeg møtte en rekke herlige ansatte samt flotte barn og ungdommer fra ulike avdelinger. Det å være ansatt i WRK gjør at en får en fot innenfor forskjellige avdelinger og firmaer, og ulike jobbtilbud oppstår med tiden.

Har du noen tips og råd til andre som vurderer å jobbe hos oss?

Enten om du er ung, har en del erfaring eller er nyutdannet: Da er WRK Bemanning en flott mulighet til å få en fot innenfor feltet, samt å finne ut av hva slags type avdeling og tiltak som passer deg best. Å jobbe i WRK gir deg muligheten til en fleksibel arbeidshverdag der man kan styre arbeidshverdagen selv.