Skip to main content

Hva gjør du for å ha og få motiverte ansatte?

Hva kan lederstil ha å si for å få motiverte og tilfredse ansatte?

Det er godt underbygget at ulike jobbkarakteristika har en påvirkning på både motivasjon, tilfredshet, ytelse og fravær og gjennomtrekk. Hackman & Oldheim (1980) visualiserte dette med sin «Jobbkarakteristika modell». Den viser klare sammenhenger mellom hvordan ulike variasjoner i ferdigheter, at oppgavene er gjenkjennbare og at oppgavene de ansatte har er av betydning for at den enkelte opplever en meningsfylthet i sitt arbeid. Videre er opplevelsen av selvstendighet og konstruktive tilbakemeldinger fra leder meget viktig for opplevelsen av ansvar, utvikling og kunnskapsheving. Dette er psykologiske tilstander som for organisasjonen resulterer i indre motiverte ansatte som yter mer, er mer tilfredse og de har mindre fravær og gjennomtrekk.

Legg igjen et svar