Skip to main content

Karen Mathea Odland

Utdanning

  • Mastergrad i Organisasjon, ledelse og arbeid, Universitetet i Oslo
  • Bachelor i HR og personalledelse, Høyskolen Kristiania
  • Årsstudium i Psykologi, Høgskolen Innlandet

Erfaring

  • Forstå og håndtere kompleksitet og endring i organisasjoner og arbeidsliv
  • Kvalitetssikring og bemanning av helsepersonell

Nøkkelkompetanse

  • HR og personalledelse
  • Ledelse og organisering
  • Organisatorisk læring og beslutningsprosesser
  • Rekruttering og arbeidspsykologi