Skip to main content

Kollegaundersøkelsen 2024

Vi har gjennomført og analysert Kollegaundersøkelsen 2024.

Formålet med kollegaundersøkelsen er å kartlegge ansattes opplevde tids- og arbeidspress, indre motivasjon og opplevd bruk av kompetanse i arbeidshverdagen.

Vi har valgt disse kategoriene fordi de forteller oss noe om jobbengasjement. Dette knyttes opp mot arbeidspresentasjoner og jobbtilfredshet. Vi har brukt Kuvaas (2020) sin teori om kollegaundersøkelse i vår utarbeidelse, gjennomføring og analyse av kollegaundersøkelsen.

Kollegaundersøkelsen gir oss nødvendige tilbakemeldinger slik at vi kan forbedre oss og bli en enda bedre arbeidsgiver. Kollegaundersøkelsen gjennomføres en gang i året.

Kollegaundersøkelsen 2024 viste oss at:

  • Alder: 44% prosent av de som svarte var i aldersgruppen 20-29 år
  • Kjønn: Det var 50% menn og 50% kvinner som svarte
  • Utdanning: Hele 69% av de som svarte har høyere utdanning inntil 4 år
  • Alle som svarte vil anbefale WRK Bemanning som arbeidsplass
  • 67% er helt enig i at jobben de gjør er meningsfull
  • 52% er helt enig i at jobben er veldig spennende
  • 16 stk er helt enig i at de får brukt sine kunnskaper, evner og ferdigheter i sin nåværende jobb og 15 stk er ganske enig.
  • 35 av 36 er fornøyd med sitt fysiske arbeidsmiljø.

Det var 36 ansatte som svarte på undersøkelsen.