Skip to main content

Kompetanse er å ha potensial for å møte dagens og morgendagens krav og forventninger

Å være kompetent vil si å være i stand til å møte dagens og morgendagens oppgaver og krav. Vi må ha kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som er nødvendige og verdifulle.

Det finnes et utall av kompetanse- og ferdighetsområder; eksplisitt versus implisitt kunnskap, faglig, leder, personlig, sosial, formell, uformell, organisasjonsspesifikk, praktisk, teoretisk, basis vs. spisskompetanse etc. De fire kompetansekomponentene er: kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger. Kompetanseformene er faglig, leder, personlig og sosial.

Noen årsaker knyttet til mangelfulle resultater kan være:

  • Manglende strategisk forankring:

Hvorfor (mål) og hvordan (strategi) skal organisasjonen satse på kompetanse?

  • Underfokusering på kompetansemobilisering:

Overfokusering på kompetanseutvikling.

  • Undervurdering av forutsetninger for kompetanseanalyse og kartlegging: Kompetansemessige og metodiske krav og ukritisk bruk av IT – verktøy. (e.g, Birkinshaw 2001, Marren 2003, Ambler 1999).

 

Strategisk kompetanseanalyse hjelper deg og din bedrift med å sikre at du er on track.

  • Kompetansekrav:

Hvilken kompetanse er nødvendig for å nå organisasjonens mål? Minimumskrav versus idealkrav.

  • Kompetansebeholdning:

Hvilken kompetanse forvalter vi? Hvilken kompetanse blir brukt/ikke brukt?

  • Behov og utfordringer:

Kompetanse behov og læringsbehov. Mobiliseringsbehov.

Kompetansestrategi hjelper deg å angi i hvilken grad og hvordan organisasjonen som helhet og sentrale funksjoner skal satse på kompetanse gjennom tiltak for anskaffelse, utvikling, mobilisering og/eller eventuelt avviking (Lai 2004).

 

Legg igjen et svar