Skip to main content

Offisiell åpning av Bærum International Hub

Vi var med på åpningen av den internasjonale huben på Høvik som er en coworking space for start- up bedrifter med fokus på helse. Huben er et søsterselskap av Oslo International Hub. Tanken er blant annet at hubene skal bringe mennesker med nasjonale og globale ideer sammen for å kunne utnytte synergiene dette medfører. Her er det mange ulike nasjonaliteter og ideer som sammen gjør dette til en spennende mulighet for nyoppstartede firmaer. Mannen bak de to hubene er Jørn Lein Mathisen som har variert bakgrunn fra start- ups og er det man kalle en seriegründer. Visjonen for hubene er å skape innovasjon, utvikling og nettverk både nasjonalt og internasjonalt. Det finnes også et program som er med å hjelpe gründere, Business Angels Norway, som kan være med på å hjelpe selskaper i startfasen med finansiering og fasiliteringen som trengs for å få selskapet til å lykkes.

På åpningen var det ordfører i Bærum kommune som stod for kutting av bånd og erklærte huben og Høvik Helsepark for åpnet. Dette er en symbolsk handling, men gir også en signal om at slike huber og innovasjonsmiljøer lokalt er viktig for Bærum kommune. Lisbeth Hammer Krogh snakket blant annet om viktigheten av å beholde slike coworking spaces, vi som sitter i et slikt fellesskap skaper arbeidsplasser og har stor verdi for kommunen.

Vi i WRK Bemanning ser frem til å fortsettelsen og ser nytten av å sitte i et miljø hvor gründere har et fellesskap og nødvendig støtte fra både business engler og kompetente personer med lang erfaring og nettverk.

Legg igjen et svar