Skip to main content

Organisasjonen er dine ansatte!

WRK Bemanning er opptatt av at våre samarbeidspartnere og oppdragsgivere skal levere kvalitativt gode resultater, både for brukere, ansatte og organisasjonen som helhet. Vi vet at det både på ledernivå og blant øvrige ansatte legges ned utallige timer med arbeid rundt kultur, arbeidsmiljø, samarbeid og prestasjon – og mestringsfokus. WRK er også svært opptatt av nettopp dette. Våre engasjerte og flotte ansatte som skal bistå deres organisasjoner, både ved akutte behov, men også over lengre vaktperioder, er opplærte og vet nytten og effekten av disse viktige områdene.

Hvorfor har WRK Bemanning stort fokus på dette? Jo, vi vet at læring og utvikling skaper motiverte medarbeidere som er produktive og gir den kvalitet i sitt arbeid til de brukerne de er der for. Vi vet at lojalitet og et godt samarbeidsklima mellom alle ansatte og systemet bidrar til at våre medarbeidere gir den beste service og tilfredse kunder for våre samarbeidspartnere.

Hva kan organisasjonen gjøre for å få engasjerte og motiverte ansatte? En konsistent HR som gjennomsyrer organisasjonen, herunder HR aktiviteter som har god forskningsmessig støtte på at de har en positiv virkning. Eksempelvis:

  • Kollektive belønningssystemer
  • Selektiv rekruttering
  • Utviklende medarbeidersamtaler
  • Trening og opplæringstiltak
  • HR strategi
  • Nøyaktige og relevante HR målinger

Resultatene av dette vil være motiverte og lojale ansatte som har en affektiv forpliktelse til sin arbeidsplass. De vil oppleve læring og utvikling i et positivt sosialt klima og turnoverintensjonen vil i mindre grad være tilstede (Kuvaas 2008).

Legg igjen et svar