Skip to main content

Riktig rekruttering krever kunnskap og tid. Rekruttering av feil person til organisasjonen er både kostbart og svært tidkrevende

Det er svært viktig at rekrutteringsprosessene gjøres på en profesjonell måte. Det å finne rett kandidat til nettopp den eller de stillingene din organisasjon er ute etter er vesentlig og kan være helt avgjørende for din organisasjons mål og resultat. Det er godt dokumentert sammenheng mellom gode metoder i rekrutteringen og økonomisk gevinst for virksomhetene.

Samtidig er rekruttering en vanskelig og utfordrende prosess. Intervjuformer kan inneholde mange feilkilder. Det er begrensninger knyttet til hva vi faktisk kan finne ut om andre mennesker. Får vi vite det vi er ute etter? Er det ting vi har misforstått? Kan kandidaten forvrenge sine fortellinger om seg selv? Kan foregående intervjuobjekter skape uheldige sammenligningseffekter for kandidaten? Kan ikke verbal atferd få urettmessig stor betydning? Kan referansene «pynte» på virkeligheten? I dette bilde er det viktig å vite at vi «kun» kan forklare rundt 35 % av jobbresultatene hvis vi bruker de beste seleksjonsmetodene (Assessit, BI). På en annen side, kan gode seleksjonsmetoder i beste fall gjøre oss i stand til å selektere ut de dårligst egnede kandidatene.

Verden endre seg, både digitalt og relasjonelt. Dette gjør at vi på noen områder kan få mer hjelp knyttet til deler av prosessen. Studier viser allikevel at strukturerte kompetansebaserte intervjuer, jobbdesign tester og relevante referanse sjekker gir oss mest treffsikkerhet i utvelgelsesarbeidet. Komplementerer vi med en personlighets og verdi- og motivasjonstest kan det hende vi øker treffsikkerheten ytterligere.

Tar vi sjansen på å si at ved bruk av alle de beste seleksjonsmetodene, kan vi ha en treffsikkerhetsgrad på 50 %. Da er de resterende 50 % magefølelse og flaks!

Paradokset i dette er at det muligens er urealistiske forventninger knyttet til rekruttering og prosessene. 67 % av virksomhetene tror de kan identifisere den best egnede av 50 søkere. 75 % av rekrutteringsbyråene tror det samme (Schmidt & Hunter 1998).

Dette arbeidet krever kunnskap, tid og riktig metodebruk.

WRK Bemanning kan bistå deg med gjennomføringen av hele eller deler av dine rekrutteringsprosesser for å sikre deg at dette gjøres med best mulig profesjonalitet og treffsikkerhet.

Legg igjen et svar