Skip to main content

Teamsamtalen – en måte å binde teamet sammen

Konflikter er en naturlig del av teamdynamikken, spesielt når teamet består av en mangfoldig gruppe med ulik bakgrunn, erfaring, personlighet, og samarbeidsstil. Mye av dynamikken i et team styres også av normer som har utviklet seg over tid, der en kan havne i fastlåste roller, vaner og kommunikasjonsmønstre.

Jevnlige teamsamtaler kan være positivt, og kan bidra til at man blir mer bevisst på hva som påvirker prosessene i gruppa. Teamsamtaler kan spille en viktig rolle i å skape en felles forståelse av forventninger, mål og forpliktelser, men gir også muligheten til å diskutere ideer, tilbakemeldinger og eventuelle bekymringer. Dette kan bidra til å forebygge misforståelser og løse eksisterende problemer, fremmer åpen kommunikasjon og skaper et miljø der utfordringer kan bli konstruktivt håndtert. I slike møter er det viktig å ikke bli for strukturert, da dette kan overstyre dynamikken. Ha en overordnet retning, og deretter frihet i dialogen. Innledningsvis vil det være viktig å vektlegge resultater og mål, med fokus på selve samarbeidet i teamet. Her bør man også følge opp viktige punkter fra forrige møte. I hoveddelen av møtet kan man for seg hva som bør gjøres i teamet for enda bedre samhandling – hvor er vi på vei, og skal vi dit?

Avslutningsvis ser en på teamet utenfra, og vurderer teamets omdømme. Dette da et team ikke jobber isolert og i vakuum, men er et resultat av samspillet med andre team i organisasjonen. Spørsmål en kan stille seg er hvordan teamets arbeid og oppgaver bidrar til helheten for virksomheten, og hvordan en kan utvikle og forbedre samarbeidet med andre.

Oppsummert er teamsamtaler et nyttig verktøy som bidrar til å skape et sunt og produktivt teammiljø, der kommunikasjon, samarbeid og kontinuerlig forbedring er sentrale elementer.