Skip to main content

Unngå enkeltpersonforetak ved innleie

WRK Bemanning er et bemanning,- og rekrutteringsbyrå som leverer personell til barneverninstitusjoner, helse- og omsorgsinstitusjoner og institusjoner innenfor psykisk helse og rus.

Alle våre medarbeidere har arbeidskontrakter som sikrer dem de nødvendige rettigheter samt at arbeidsgiveravgift blir betalt. WRK Bemanning benytter ikke konsulenter med enkeltpersonforetak. Ved arbeidsleie bør innleieren (kunden/oppdragsgiveren) være nøye med å sjekke at alle innleide medarbeidere har et formelt arbeidsforhold hos utleieren (bemanningsforetaket). Ikke alle utleiere informerer kunden (innleieren) av eget initiativ om hvorvidt deres utleide medarbeidere er formelt ansatt hos dem eller om de bruker underleverandør, og om underleverandøren i så fall er organisert som enkeltpersonforetak eller på annen måte. Risikoen ved ikke å være sikker på dette, kan ende med krav om etterbetaling av arbeidsgiveravgift, erstatning, lønnskrav, fast stilling mv. Denne risikoen oppstår ikke hvis utleieren (bemanningsforetaket) lar være å leie ut innehavere av enkeltpersonforetak i arbeidsleieoppdrag, men sørger for å at de utleide medarbeiderne har et ansettelsesforhold.

Kilde: https://www.arbeidsrettsadvokater.no/arbeidsleie/unngaa-enkeltpersonforetak-ved-arbeidsleie/

Legg igjen et svar