Skip to main content

Vet du forskjellen på bemanning og innleie av konsulent?

Vi opplever stadig at det er uklarheter i skille mellom innleie av konsulent og innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyrå. Det er ganske store forskjeller på det og vi skal forsøke å gi en forklaring. WRK vil i de fleste tilfeller matche konsulentpriser og i noen tilfeller ser vi at vi er billigere.

Bruk av konsulenter

Konsulentbruk er ikke ulovlig, men hvis virksomheten du leder eller hvis du har personalansvar for har konsulenter som egentlig er å betrakte som ansatte vil det kunne medføre (straffeskatt) arbeidsgiveravgift og trygd for virksomheten i ettertid dersom konsulenten ikke behandles som ansatt. I tillegg vil konsulenten ha rett til å kreve ansettelse med goder som pensjonsordning, overtid, feriepenger mv.

Noen momenter som trekker i retning av at konsulenten skal betraktes som selvstendig næringsdrivende vil da være at:

  • konsulenten har flere oppdragsgivere
  • konsulenten bestemmer selv hvordan arbeidet skal utføres
  • oppdraget omfatter et bestemt arbeid og et bestemt resultat
  • konsulenten utfører ikke oppgaver som egentlig tilhører driften av virksomheten
  • oppdraget er ikke avgrenset i tid
  • konsulenten har ikke krav på flere oppdrag fra virksomheten
  • konsulenten har det økonomiske ansvar og risiko for arbeidsresultatet; virksomheten kan fremme krav dersom resultatet ikke oppnås.

Dette er punkter som er viktig at du som arbeidsgiver har kontroll på. Arbeidstilsynet og andre tilsynsmyndigheter kontrollerer og regulerer dette. Det er i tillegg en del bedrifter som tror at konsulenter er billigere å bruke, man kan avlyse vakter på kort tid o.l. Dette stemmer i de fleste tilfeller ikke.

Legg igjen et svar